smartcity3

Què és una Smartcity?

En l’actualitat encara no s’ha fet una definició concreta del que significa aquest concepte. Des d’Aluvisa hem considerat que el concepte Smartcity esta necessàriament vinculat a la utilització de les noves tecnologies que facin possible que les ciutats siguin més eficients i sostenibles, bàsicament gracies a la sensorització de la major quantitat de variables possibles, l’anàlisi integral de les dades obtingudes i la implementació de actuacions en temps real en base a aquest anàlisi que permetin l’optimització dels recursos amb la màxima eficiència, garantint per tant la sostenibilitat econòmica i mediambiental. D’acord amb aquesta definició, les smartcities necessiten tecnologia eficient i d’alt valor afegit, amb eines software que permetin aquesta gestió amb la màxima eficiència possible.

Què aporta Aluvisa en el concepte Smartcity?

Aluvisa ha dissenyat una plataforma Smart basada en Tecnologia TIC i que es diu Artic Smart City.
Aquesta plataforma permet la gestió integrada de totes les instal·lacions tecnològiques d’un municipi (sistemes de gestió de trànsit, comunicacions, sensorització, enllumenat públic, enllumenat d’edificis, etc…), equipaments que, fins ara eran gestionades amb eines de software verticals completament independents.

Artic Smart City, permet la gestió integral de molts tipus d’instal·lacions diverses, oferint potents eines pels responsables municipals que permeten la racionalització de l’ús d’aquestes instal·lacions, en base a criteris com l’eficiència energètica o l’anàlisi de la demanda en temps real gracies a la sensoritzaciò i l’anàlisi de les dades obtingudes.

Artic Smart City ha estat dissenyat per adaptar-se a qualsevol entorn, des de instal·lacions distribuïdes en grans municipis fins a funcionament en “cloud” especialment pensada pels petits municipis que no disposen d’una gran infraestructura TIC.