Aluvisa té professionals altament especialitzats en el disseny, instal·lació i manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic amb tecnologia tradicional i, especialment en els últims anys, amb les noves solucions amb tecnologia led.

En aquest sentit, també disposa d’eines específiques per a l’explotació i control del consum i de la disponibilitat de tots els elements que formen part d’aquestes instal·lacions i que permeten assolir la màxim eficiència durant el seu cicle de vida. En quant a la eficiència energètica en l’enllumenat públic, Aluvisa ha implementat amb èxit solucions d’enllumenat energèticament eficient com:

Tecnologia LED

Aluvisa disposa d’una gran experiència en la implantació de sitemes d’enllumenat públic energèticament eficients:

 • Més vida útil, superior a les 60.000 hores
 • Baix consum, amb estalvis superiors al 50%
 • Més qualitat d’il·luminació amb espectres cromàtics dintre del rang visible
 • Mínima contaminació lumínica, inferior al 0,5%
 • Mínima pèrdua energètica per dissipació de calor
 • Més robustesa mecànica
 • Encesa instantània i sense fluctuacions
 • No emissió de radiació UV i IR
 • Eficiència superior a 100 lum/W
 • Menys impacte mediambiental
 • Coeficient d’aprofitament lumínic Elevat
 • Menor cost d’explotació i manteniment
farola-led
Enllumenat convencional
 • Regulació de flux
 • Balastos electrònics
 • Millora del factor de potència
 • Manteniment preventiu y evolutiu
 • Processos de adequació de potències a les necessitats reals
 • Adequació al “Real Decreto” d’eficiència energètica en enllumenat públic
enllumennat.mataro
Licos, telegestió de l’enllumenat públic
 • Licos és un sistema dissenyat per al control eficient de sistemes d’enllumenat públic orientat de manera específica a fonts lluminoses de tecnologia led, que permet el control i monitorització remota punt a punt per poder obtenir el màxim aprofitament dels beneficis que aporta aquest tipus de tecnologia.
 • Licos s’adapta a tot tipus d’entorns, gràcies a la seva arquitectura flexible ofereix solucions d’alt rendiment tant en instal·lacions noves com en les ja existents
licos2