semafor

Gamma de reguladors semafòrics d’última generació adaptats al concepte SMARTCITY amb funcionalitats de servidor web local i detecció bluetooth integrada.

dynamic-2

ARTIC és una plataforma software desenvolupada pel departament de Sistemes d’ALUVISA que permet i facilita als exportadors la gestió integrada des de tots els dispositius ITS que habitualment acostumen a associar-se a la gestió del trànsit: ERUs, PIVs, ETDs, CCTV etc.

ARTIC ha estat dissenyat amb arquitectura client-servidor, multicapa, multiplataforma i multiprotocol, cosa que permet la seva fàcil implantació a qualsevol tipus d’entorn, independentment del sistema operatiu existent, aprofitant tots els avantatges en quant a l’escalabilitat i potencia de la filosofia d’orientació a objectes amb la que va ser concebut.

ARTIC inclou mòduls específics per a la gestió de qualsevol tipus d’instal·lació ITS: :

  • Control semafòric centralitzat (protocols normalitzats M, B, etc.)
  • Control ITS interurbà (protocols DGT, DGC, etc.)
  • Control de túnels (Arquitectura MIFO, DGT, DGC, etc)

Actualment ARTIC està implantat en administracions públiques de primer nivell com:

  • Generalitat de Catalunya (Control de tots els túnels carreterers de la Direcció General de Carreteres, incloent el Túnel de Bracons)
  • Govern d’Andorra (Control centralitzat des del Centre Nacional de Trànsit-CENATRA, de totes les instal·lacions ITS del país: regulació semafòrica, control interurbà, control de tots els túnels…)
artic2

Acrònim de Cloud Over Local Regulation Systems: sistema de gestió semafòrica centralitzada “al núvol”.

colors

Acrònim de Gestió Operativa de Sancions de Trànsit: plataforma tecnològica per a l’explotació dels sistemes de sanció de trànsit en àmbits urbans:

  • Chronos access: detecció automàtica de vehicles que accedeixen a zones restringides.
  • Chronos park: detecció automàtica de vehicles que estacionen o s’aturen en zones prohibides.
  • Chronos redlight: detecció automàtica de vehicles que no respecten un  vermell semafòric.
  • Chronos speed: detecció de l’excés de velocitat puntual i en tram.
  • Chronos stop: detecció automàtica de vehicles que no respecten una senyal de Stop.
its-urba-ghost