Sistema adaptatiu en temps real que permet la regulació automàtica del flux de trànsit en les àrees de transició entre els trams interurbans i la xarxa urbana, mitjançant la publicació de límits de velocitat màxima per carril i per trams predefinits.

Algorítmica complexa en funció del nivell de demanda i de les condicions meteorològiques existents. Configuració automàtica i dinàmica dels límits de velocitat de sanció dels cinemòmetres.

Sistema de gestió centralitzada amb possibilitat d’operació manual i automàtica, registre històric d’escenaris, control d’alarmes, base de dades de trànsit i registre dels temps de recorregut per tram.

spedd-flow
Plataforma software dissenyada sota el concepte SMARTCITY especialitzada en la gestió centralitzada per a tot tipus de dispositius amb funcionalitat ITS existents:

ERUs, PIVs, ETDs, CCTV, estacions metereològiques, etc. Està dissenyada en arquitectura CORBA, lo que permet una explotació distribuïda, segura i eficient i sobre tot, independent del sistema operatiu existent, de qualsevol instal·lació ITS d’àmbit urbà o interurbà.

artic_interurba
Plataforma software ARTIC especialitzada en la gestió integral de túnels de carretera. Integra la gestió centralitzada de dispositius locals específics d’aquestes infraestructures:
 • Ventilació
 • Detecció d’incendis
 • Qualitat de l’aire
 • Comunicacions
 • Sistema de detecció i extinció d’incendis
 • Control d’il·luminació
 • Control elèctric i d’UPS
 • Pals SOS
 • Megafonia
 • Control d’accés al túnel
 • DAI
 • Sistemes de sanció
artic-tunel-1
artic-tunel-2

Sistema ALPR no intrusiu d’alt rendiment per a la determinació automàtica de matrícules a molt alta velocitat i amb una gran fiabilitat de lectura,

permetent el seu ús en aplicacions critiques com llistes blanques, llistes negres, control d’accés en freeflow, anàlisi de l’estat legal del vehicle (ITVs, assegurances, registres policials, etc…)

CHRONOS ADR

Sistema de detecció automàtica de transports per carretera de mercaderies perilloses.

 • Identificació automàtica de la mercaderia perillosa
 • Detecció de contenidors multicàrrega (plaques ADR sense codificació)
 • Captació de dades de remolc
 • Captació de dades del vehicle
 • Gravació selectiva d’imatges de context
 • Determinació de matrius origen/destinació
 • Estadístiques
 • Sistemes portables
 • Alta eficiència recol·lectora

CHRONOS VT

Sistema de sanció de vehicles per excés de velocitat en tram

CHRONOS DATA

Sistema de captació de dades de trànsit basat en sistemes ANPR avançats.

 • Determinació automàtica de matrícules d’alt rendiment fins a velocitats de 250 hm/h
 • Determinació de matrius origen/destinació
 • Determinació i prognosis de temps de recorregut en trams
 • Registre de velocitat en cada vehicle
 • Registre de tipologia de cada vehicle (fins a 5 categories configurables)
 • Intensitat i temps d’ocupació
 • Emulació ETD tipus DGT
 • Software d’explotació de la informació

CHRONOS SPOT

Sistema de sanció per velocitat puntual utilitzant una revolucionaria tècnica de visió estereoscòpica d’alta velocitat, amb precisió suficient per disposar de registre metrològic.

cronos2

Instal·lació de sistemes ITS en general amb homologació DGT i DGC