ALUVISA és actualment l’empresa adjudicatària del contracte de gestió de l’enllumenat públic en format ESE més gran d’Espanya, al municipi de Sabadell amb més de 30.000 punts de llum.

La Prestació de Serveis Energètics (ESE) aporta els avantatges següents:
 • El client es concentra en la seva activitat, mentre que la ESE es dedica a maximitzar l’estalvi energètic.
 • El client transfereix els riscos tècnics i financers a l’empresa ESE.
 • La inversió que ha de fer l’empresa client és nul·la.
 • Els pagaments estan condicionats als rendiments i estalvis que es vagin assolint.
 • Equipament de producció d’energia a partir de fonts renovables:
  Energia solar
  Energia eòlica
 • Tarifació: optimització de la factura elèctrica
 • Auditoria energètica
 • Gestió i tramitació de subvencions
 • Finançament de projectes d’inversió en estalvi energètic
 • Realització d’inversions immaterials, d’obres o de subministraments per a l’estalvi energètic
 • Manteniment, explotació i gestió de sistemes per l’estalvi energètic
energy2