arbre3

La direcció de qualitat i medi ambient assegura constantment que el manual integrat respon als objectius previstos.

La qualitat afecta a tots

Tot el personal, i en primer lloc la direcció d’ALUVISA, és responsable de conèixer, assumir i aplicar la Política, Manual i Procediments del Sistema Integrat de Qualitat i Mediambient implantat a l’empresa.

Objectius
Aportar solucions a les necessitats dels clients

Per obtenir l’objectiu prioritari que es la satisfacció dels nostres clients, aportem el nostre “know-how” per aconseguir productes i servei amb el màxim valor afegit i que responguin a les necessitats reals dels nostres clients, aplicant l’experiència, el coneixement pràctic i l’alt nivell tecnològic dels nostres recursos.

Oferir un servei ràpid, eficient i d’alt valor afegit pels nostres clients

Potenciar la màxima eficiència en l’execució dels projectes o en la prestació dels serveis, des de la formalització dels contractes, durant tot el cicle de vida dels projectes i fins a la finalització del període de garantia que se’n derivi.

Complir els requisits i normatives legals i reglamentaris

Estar informats dels requisits i normatives legals i altres requisits que afecten la nostra activitat i els productes que oferim als nostres clients. Complim i preveiem la contaminació, reduïm el consum dels recursos i els residus al mínim.

Tot el personal d’aluvisa participa en proposta dels objectius i fites anuals de qualitat i medi ambient

Les propostes d’objectius són la participació de tot el personal per assegurar el futur, per això “la formació, motivació, participació i implementació de tot l’equip humà” són elements imprescindibles per a la implantació del procés de Millora Contínua, procés sense el qual no seria possible la continuïtat en el futur del nostre projecte empresarial.